بازدید همکاران بازی ساز اهل کشور افغانستان

بازدید همکاران بازی ساز اهل کشور افغانستان از شرکت دانش بنیان منشور فناوری
بازدید همکاران بازی ساز اهل کشور افغانستان از شرکت دانش بنیان منشور فناوری جهت گسترش همکاری های پیرو نشت های برگزار شده هفته قبل به همت پارک علم و فناوری خراسان
منبع:   تعداد بازدید : 47
کلمات کلیدی:  منشور فناوری - دانش بنیان - بازی سازی - پارک علم و فناوری خراسان - افغانستان
چاپ خبر