دورهمی آخر سال 1399 تیم منشور فناوری فردا

دورهمی دلنشین با همکاران عزیز در روز های پایانی سال 1399.
پایان سال بهانه ای بود برای دورهمی دوستانه، دور از فضای کاری که با کنار هم بودن پایان یک سال سخت رو جشن بگیریم و با اهداف و انگیزه بیشتر سال جدید رو در کنار یکدیگر شروع کنیم.
سال آینده با برنامه ریزی هوشمندانه تر، قطعا سالی بهتر و با پیشرفت بیشتر برای خانواده کوچک منشور فناوری خواهد بود.
منبع:   تعداد بازدید : 41
کلمات کلیدی:  دورهمی-پایان-1399-سال-نو-بهار13400
چاپ خبر