نمایشگرها و سامانه های تعاملی واقعیت افزوده


استفاده از ایده ها و روش های نوآورانه و خلاقانه همواره می تواند نقش بسزایی در جذب مخاطب داشته باشد. فعالیت های محیطی و ارتباطی که مخاطب در آن بتواند با محیط پیرامون خود تعامل برقرار کند، از جمله جذابترین این روش ها می باشد. در همین راستا شرکت منشور فناوری فردا تلاش مینماید با طراحی و تولید نمایشگر محیطی تعاملی به همراه سناریوهای متنوع و جذاب، از بستری نوین و کارآمد جهت جذب مخاطب و کاربر در نمایشگاه ها، هتل ها، مجموعه های تجاری و غیره استفاده نماید.
کافیست نمایشگر محیطی تعاملی شرکت منشور فناوری فردا را در محیط مدنظر خود قرار دهید تا مخاطبان شما از حضور در محیطی مجازی و جذاب شگفت زده شوند. فرض کنید مخاطب شما یک ببر درنده را در کنار خود میبیند، در بنایی تاریخی قدم میزند، یک دلفین را نوازش میکند و یا با یک فضانورد در کنار خود و در همان محیط گفت و گو میکند.

در این سامانه دوربین تصویر محل مدنظر را بر روی نمایشگری عریض ارسال میکند، سپس هنگامی که کاربران خود را در زاویه دید دوربین قرار میدهند، تصویر خود را به همراه انیمیشن ها و مدلهای سه بعدی جذاب به صورت واقعیت افزوده مشاهده می کنند.
می توان در کنار برپایی نمایشگر تعاملی محیطی از سنسورهای تشخیص حرکات بدن نیز استفاده کرد. این سنسورها حرکات بدن کاربر را تشخیص داده و میتوان فعالیت های از پیش تعریف شده را انجام داد. به عنوان مثال کاربر میتواند با بلند کردن دست خود در واقعیت، وسیله را در نرم افزار از روی زمین بردارد یا با پریدن کاربر؛ حیوان موجود در نرم افزار نیز بپرد. بدیهی است سناریوها و فعالیت های مختلف و گوناگونی را میتوان از این طریق برای کاربر تعریف نمود.